16 juli, 2018  •  Serie:

Intressant dialog om upprustning av skollokaler i Almedalen

Under Almedalsveckan 2018 arrangerade Astma- och Allergiförbundet ett par seminarier/panelsamtal på temat upprustning av skollokalers inomhusmiljö.

Vid seminariet ”Koll på underhåll – hur rustar vi skolan för en god innemiljö?” 2 juli i Almedalen medverkade Marita Sedvallson, ordf Astma- och Allergiförbundet, Lina Hultqvist, ordf Sveriges Elevkårer, Robert Fahlgren, 2.e vice ordf i Lärarförbundet, Britta Permats, VD Svensk Ventilation och Michael Modin, enhetschef Teknikförvaltningen Region Gotland. Ett 20-tal personer kom och lyssnade på panelsamtalet som inleddes av Maritha med en genomgång av hur inomhusmiljön i skolorna ser ut och forskning om samband mellan skolmiljön, elevers prestationer och hälsa. Panelsamtalet leddes av moderator Theres Sysimetsä, Astma- och Allergiförbundet.

9 oktober, 2017  •  Serie:

Brett påverkansarbete om inomhusmiljö har gett resultat!

Regeringen har beslutat att anslå 16 miljoner kronor för 2018 och 28 miljoner kronor årligen under 2019-2021 till Boverket. Pengarna ska gå till kompetensfrämjande insatser kring behovet av god inomhusmiljö. Bostadsminister Peter Eriksson presenterade nyligen satsningen i tre delar som ska leda till färre byggskador och en bättre inomhusmiljö:

6 september, 2017  •  Serie:

Vet du skillnaden mellan laktosintolerans och mjölkproteinallergi?

Tyvärr är kunskapen om skillnaden på vad personer med laktosintolerans jämfört med vad personer med mjölkproteinallergi kan äta dålig ute i samhället. Detta kan innebära en risk för personer med mjölkproteinallergi när de ibland får laktosfria produkter hos bekanta, på restauranger eller i andra miljöer. Det kan vara livshotande för de med en allvarlig allergi.

6 juli, 2017  •  Serie:

Debatt om friskare klassrum i Almedalen

Bättre skolmiljö och upprustning av skollokaler debatterades vid Astma- och Allergiförbundets frågestund ”Bättre betyg med friskare klassrum?” med riksdagspolitiker den 4 juli i Almedalen. Ordförande Maritha Sedvallson inledde med att nämna brister som finns i skolmiljön idag och behov av upprustning av skollokaler eftersom den fysiska arbetsmiljön påverkar både elevernas prestationer och hälsa. Moderator Mikael Klein från Funktionsrätt Sverige frågade inbjudna politiker från tre riksdags-partier vad de vill göra åt bristerna i skolmiljön och deras syn på statligt stöd för upprustning av skollokaler.

1 2 3 79