9 oktober, 2017  •  Serie:

Brett påverkansarbete om inomhusmiljö har gett resultat!

Regeringen har beslutat att anslå 16 miljoner kronor för 2018 och 28 miljoner kronor årligen under 2019-2021 till Boverket. Pengarna ska gå till kompetensfrämjande insatser kring behovet av god inomhusmiljö. Bostadsminister Peter Eriksson presenterade nyligen satsningen i tre delar som ska leda till färre byggskador och en bättre inomhusmiljö:

    En expertfunktion på Boverket inrättas för förstärkning av arbetet med att förebygga byggskador. Funktionen blir även ett stöd för uppdatering och revidering av aktuella regelverk och tillsynsvägledning. Kompetenssatsning för sunda byggnader med syftet att öka kompetensen om god inomhusmiljö hos kommuner, byggherrar och förvaltare. Boverket ansvarar för att ett kompetenscentrum för inomhusmiljö byggs upp, men det är ännu inte klart var detta kommer ligga. Uppföljning av BETSI-undersökningen som handlar om att inhämta data om bebyggelsens energianvändning, tekniska status och inomhusmiljö.

Astma- och Allergiförbundet är mycket glada och tacksamma för satsningen! Vi har tidigare tillsammans med expertis från organisationen SWESIAQ i flera år arbetat för ett kompetenscentrum för inomhusmiljö (se broschyr) . I maj 2013 arrangerades ett seminarium i Grillska huset i Stockholm där bl a riksdagspolitiker bjöds in (se Inbjudan_30 maj).

6 september, 2017  •  Serie:

Vet du skillnaden mellan laktosintolerans och mjölkproteinallergi?

Tyvärr är kunskapen om skillnaden på vad personer med laktosintolerans jämfört med vad personer med mjölkproteinallergi kan äta dålig ute i samhället. Detta kan innebära en risk för personer med mjölkproteinallergi när de ibland får laktosfria produkter hos bekanta, på restauranger eller i andra miljöer. Det kan vara livshotande för de med en allvarlig allergi.

6 juli, 2017  •  Serie:

Debatt om friskare klassrum i Almedalen

Bättre skolmiljö och upprustning av skollokaler debatterades vid Astma- och Allergiförbundets frågestund ”Bättre betyg med friskare klassrum?” med riksdagspolitiker den 4 juli i Almedalen. Ordförande Maritha Sedvallson inledde med att nämna brister som finns i skolmiljön idag och behov av upprustning av skollokaler eftersom den fysiska arbetsmiljön påverkar både elevernas prestationer och hälsa. Moderator Mikael Klein från Funktionsrätt Sverige frågade inbjudna politiker från tre riksdags-partier vad de vill göra åt bristerna i skolmiljön och deras syn på statligt stöd för upprustning av skollokaler.

28 juni, 2017  •  Serie:

Mjölk, hasselnöt och jordnöt i choklad och bageriprodukter

Livsmedelsverket går i ett pressmeddelande och i en riskhanteringsrapport ut med att höga halter av mjölk, hasselnöt och jordnöt har hittats i choklad och bageriprodukter utan att detta har skrivits ut i ingrediensförteckningen. Därför vill Astma- och Allergiförbundet varna för dessa allergiframkallande ämnen i de livsmedelsgrupperna.

31 maj, 2017  •  Serie:

Stärk rätten till barns rökfria miljöer!

Barns bostadsort och socioekonomiska miljö ska inte avgöra deras framtida hälsa. Sverige behöver göra mer för att stärka barns rätt till rökfria miljöer. I dag på WHO:s internationella Tobaksfria dag vill vi lyfta fram ojämlikheterna i barns uppväxtmiljö, kopplade till deras framtida hälsa.

1 2 3 79