6 juli, 2017  •  Serie:

Debatt om friskare klassrum i Almedalen

Bättre skolmiljö och upprustning av skollokaler debatterades vid Astma- och Allergiförbundets frågestund ”Bättre betyg med friskare klassrum?” med riksdagspolitiker den 4 juli i Almedalen. Ordförande Maritha Sedvallson inledde med att nämna brister som finns i skolmiljön idag och behov av upprustning av skollokaler eftersom den fysiska arbetsmiljön påverkar både elevernas prestationer och hälsa. Moderator Mikael Klein från Funktionsrätt Sverige frågade inbjudna politiker från tre riksdags-partier vad de vill göra åt bristerna i skolmiljön och deras syn på statligt stöd för upprustning av skollokaler.

Solveig Zander (C) sade att viktigast för en bättre skolmiljö var att förbjuda farliga kemikalier och i högre grad involvera skolhälsovården, men även att uppmana Sveriges kommuner och undersöka behov av upprustning av skollokaler i kommunerna. Mer statliga medel kan ev komma senare när behovet undersökts. Christina Örnebjär (L) ansåg att lösningen är en statlig styrning av skolan och att ställa högre krav på skolhälsovården och menade att kommunerna har ansvar att underhålla skollokalerna utan statligt stöd. Heléne Öberg (Mp) ansåg att förordningen för statsbidrag behöver ses över så de statliga medel som avsatts för upprustning av skollokaler (skolmiljarden) går åt, men menade också att arbete för en kemikaliefri skolmiljö är viktigt.

Alla tre politikerna fick spela Allergispelet som LAGA-projektet (Unga Allergiker) tagit fram. De fick dra kort med olika diagnoser som astma, celiaki, doftkänslighet, pälsdjursallergi, nötallergi samt pollenallergi och fick sedan försöka ta del av olika skolaktiviteter. Mycket pedagogiskt och tankeväckande!

28 juni, 2017  •  Serie:

Mjölk, hasselnöt och jordnöt i choklad och bageriprodukter

Livsmedelsverket går i ett pressmeddelande och i en riskhanteringsrapport ut med att höga halter av mjölk, hasselnöt och jordnöt har hittats i choklad och bageriprodukter utan att detta har skrivits ut i ingrediensförteckningen. Därför vill Astma- och Allergiförbundet varna för dessa allergiframkallande ämnen i de livsmedelsgrupperna.

31 maj, 2017  •  Serie:

Stärk rätten till barns rökfria miljöer!

Barns bostadsort och socioekonomiska miljö ska inte avgöra deras framtida hälsa. Sverige behöver göra mer för att stärka barns rätt till rökfria miljöer. I dag på WHO:s internationella Tobaksfria dag vill vi lyfta fram ojämlikheterna i barns uppväxtmiljö, kopplade till deras framtida hälsa.

4 april, 2017  •  Serie:

Skärpt lagstiftning för livsmedelsbrott

Skärpt lagstiftning för livsmedelsbrott

22 mars, 2017  •  Serie:

Så ser vi på pälsdjur i samhället!

Astma- och Allergiförbundet har uppdaterat sin policy om pälsdjur. Där beskrivs vilken syn vi har på pälsdjur i olika miljöer i samhället. Vi får ofta samtal om att sällskapsdjur (speciellt hundar) allt mer tas med till olika offentliga inomhusmiljöer som köpcentrum, mataffärer, restauranger, café och i kollektivtrafiken. Det är varje ägare som bestämmer om djur får tas med i deras lokaler. Något som inte alla tänker på är att personer med pälsdjursallergi ofta utestängs från offentliga miljöer inomhus om hundar är tillåtna.

1 2 3 79