1 mars, 11  •  Serie:

Astma- och Allergiförbundet och vården

God middag!

Här kommer mitt allra första inlägg på förbundets nya Ombudsmansblogg, där jag och mina kollegor kommer att skriva om det som vi tror kan vara intressant för andra att känna till. Det som tidigare varit förbundets vårdblogg finns från och med på denna sida., och jag kommer att skriva om just vård och socialpolitik.

Inom vårdområdet koncentrerar vi just nu jobbet kring följande områden:

Nationell strategi för astma- och allergivården. En parlamentarisk utredning måste tillsättas, på ett övergripande plan är det nödvändigt med en bredare mobilisering och ett bredare samarbete för att möta allergisjukdomarna i samhället.

På torsdag träffar jag och Ulf Brändström KDs Anders Andersson i riksdagen, för att diskutera hur vi kommer vidare. Just nu känns det tyvärr som vi har tappat farten en aning… dags att öka tempot.

Fler allergikonsulenter. Allergikonsulenten är den viktigaste länken mellan sjukvården och samhället. Idag finns det 14 konsulenter spridda över landet, vi vill att det ska finnas minst en allergikonsulent i vare landsting/region. I de större landstingen behövs det fler, enligt vår mening.

Fler regionala kliniska Allergicentra. För att säkerställa nödvändig kompetens och sätta människan med allergisk sjukdom i blickpunkten, bör ett allergicentra inrättas i varje region/landsting.

Fler astma/KOL-mottagningar inom primärvården.  Vårdcentraler som har en strukturerad astma/KOL-mottagning enligt Socialstyrelsens riktlinjer kan fånga upp patienter med astma och KOL redan på ett tidigt stadium i sjukdomen, vilket leder till förbättrad livskvalitet hos dessa patienter.

Fler allergologer, de närmaste 5 åren förväntas stora pensionsavgångar. Landstingen måste skjuta till pengar i tillräcklig omfattning för att utbilda nya specialister.

Vill också tipsa om ett inslag på SVT igår, som handlar om att Försäkringskassan enligt regeringens budget för de kommande åren ska spara pengar. Det kommer att märkas för den enskilde individen, lokalkontoren kommer att försvinna, alla kontakter ska skötas med mail och telefon. Det kommer att innebära att redan svaga grupper i samhället kommer att drabbas, äldre och invandrare är grupper som nämns i inslaget.

Känns mycket oroande, läs och tyck till:

http://svt.se/2.22620/1.2342366/forsakringskassan_skrotar_over_100_kontor

Dela det här inlägget:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Kommentarer