9 oktober, 17  •  Serie:

Brett påverkansarbete om inomhusmiljö har gett resultat!

Regeringen har beslutat att anslå 16 miljoner kronor för 2018 och 28 miljoner kronor årligen under 2019-2021 till Boverket. Pengarna ska gå till kompetensfrämjande insatser kring behovet av god inomhusmiljö. Bostadsminister Peter Eriksson presenterade nyligen satsningen i tre delar som ska leda till färre byggskador och en bättre inomhusmiljö:

  • En expertfunktion på Boverket inrättas för förstärkning av arbetet med att förebygga byggskador. Funktionen blir även ett stöd för uppdatering och revidering av aktuella regelverk och tillsynsvägledning.
  • Kompetenssatsning för sunda byggnader med syftet att öka kompetensen om god inomhusmiljö hos kommuner, byggherrar och förvaltare. Boverket ansvarar för att ett kompetenscentrum för inomhusmiljö byggs upp, men det är ännu inte klart var detta kommer ligga.
  • Uppföljning av BETSI-undersökningen som handlar om att inhämta data om bebyggelsens energianvändning, tekniska status och inomhusmiljö.

Astma- och Allergiförbundet är mycket glada och tacksamma för satsningen! Vi har tidigare tillsammans med expertis från organisationen SWESIAQ i flera år arbetat för ett kompetenscentrum för inomhusmiljö (se broschyr) . I maj 2013 arrangerades ett seminarium i Grillska huset i Stockholm där bl a riksdagspolitiker bjöds in (se Inbjudan_30 maj).

Förbundet har även arbetat för ett expertråd för byggskador för att säkra erfarenhetsåterföring i byggsektorn och förbättra inomhusmiljön vid ny och ombyggnad. De misstag som gjorts när det gäller riskkonstruktioner som exempelvis enstegstätade fasader ska inte behöva upprepas (sök på inomhusmiljö i bloggen). Läs gärna vårt remissvar från 2015 på regeringsuppdraget om expertfunktion för byggskador.

Mer information om regeringens budgetsatsning finns här.
Se även pressklipp om satsningen i tidningen Energi och miljö.

Dela det här inlägget:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Kommentarer