7 oktober, 14  •  Serie:

Dags för bättre konsumentskydd vid byggskador

Ett mål med villaägare som drabbats av fuktskadade hus med riskkonstruktionen ”enstegstätade putsfasader” kommer att prövas i högsta domstolen. Ett trettiotal husägare som drabbats av skador på sina hus driver just nu en rättsprocess mot det byggföretag som mellan 1999 och 2003 byggt efter konstruktionstypen enstegstätade putsfasader. Målet kommer att prövas i februari 2015 meddelar Villaägarnas Riksförbund.

Enstegstätade putsade fasader är en väggkonstruktion med bakomliggande träregelvägg. Det finns olika varianter av den enstegstätade fasaden (enstegsmetoden), men gemensamt är att det yttersta skiktet på fasaden fungerar både som regn- och vindskydd. Vanligt förekommande skador i hus byggda på detta sätt är bland annat mögel och rötskador, orsakade av att fukt har trängt in i väggen utifrån och angripit utegipsskivan och ibland även träregelväggen. Att bo i hus med fukt- och mögelskador är en känd riskfaktor för astma och luftvägsbesvär och ökar risken att få dessa besvär med 30-50%.

windows on the wall of apartment building

Boverket har numera  infört ändringar i byggreglerna som gör det svårt att bygga nya hus med fasadtypen enstegstätade fasader eftersom det måste säkerställas att fukt och kan komma in i väggen kan ventileras ut. Men frågan återstår vad det finns för hjälp åt dem som drabbas av fukt- och mögelskador i alla de hus som redan byggts med fasadtypen  – annat än att behöva driva rättsprocesser mot byggföretag?

Riksdagen beslutade i april i år att kravet på att ha en byggfelsförsäkring vid nybyggnation skulle tas bort och att regler om färdigställandeskydd för småhus blir en egen lag. Men vad hände med  förslaget om åtgärdandeförsäkring som togs upp i utredningen 2013 ”Rätta byggfelen snabbt med enklare föreläggande och försäkringar” (SOU 2013:10)? Åtgärdandeförsäkringen föreslogs även omfatta s k ”utvecklingsfel” som exempelvis enstegastätade husfasader. Men förslaget blev aldrig verklighet – något som de som drabbas av byggfel som fukt- och mögelskador i hus med enstegstätade fasader får känna av.

Vilket konsumentskydd vill vi ha egentligen? Ska husägare tvingas driva rättsprocesser mot byggföretag för att få byggfel som ger fukt- och mögelskador i sina hus åtgärdade? Och vad händer om husägarna förlorar i HD? Vi i Astma- och Allergiförbundet som representerar människor som drabbats av astma och allergi menar att konsumentskyddet måste bli bättre och att de byggföretag som byggt med riskkonstruktioner som ger fukt- och mögelskador ska ta sitt ansvar!

 

 

Dela det här inlägget:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Kommentarer