18 november, 14  •  Serie:

Dags för rökfritt i offentliga utomhusmiljöer

Nu är det tobaksfria veckan och vi vill påminna om hur viktigt det är att fortsätta arbetet för fler rökfria offentliga miljöer, även utomhus! I en undersökning som gjordes av Tankesmedjan Tobaksfakta inför valet 2014 var Centern, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet positiva till att införa fler rökfria miljöer, inklusive allmänna platser utomhus.Det borde alltså finnas majoritet i riksdagen vid fri omröstning om frågan! Det finns majoritet även i fler tobakspreventiva  frågor  – något som bör beaktas om en proposition om frågorna behandlas.

Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Folkhälsomyndighetens utredning föreslår att följande miljöer utomhus bör göras rökfria (stämmer väl med vad Astma- och Allergiförbundet anser):

  • Entréer till byggnader som allmänheten har tillträde till, exempelvis vårdcentraler, museer, affärer och köpcentrum
  • Platser där allmänheten väntar på kollektivtrafik
  • Uteserveringar
  • Lekplatser
  • Sportanläggningar och arenor utomhus som allmänheten har tillträde till.

Här är några anledningar till varför rökfria miljöer även behöver införas på offentliga platser utomhus:

  • Att införa rökfria på uteserveringar på frivillig väg fungerar inte – lagstiftning behövs. Astma- och Allergiförbundet har drivit ett projekt om detta under två år 2012-2014 och hittills har bara 11 uteserveringar officiellt infört rökfritt. WHO förordar lagstiftning för att rökfria miljöer ska fungera. WHO:s internationella tobakskonvention tar upp vikten av lagstiftning för att inte ofrivilligt utsättas för passiv rökning och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (t ex dem med astma eller doftöverkänslighet) tar upp vikten av tillgängliga offentliga miljöer.
  • Majoriteten av befolkningen är för rökfria uteserveringar. Folkhälsomyndighetens opinionsundersökning bland befolkningen visade att 60% av befolkningen var positiva till att införa rökfritt på uteserveringar (myndighetens rapport sid 24). Astma- och Allergiförbundets undersökning bland barnfamiljer våren 2014 visade att 81% av barnfamiljerna var positiva till att införa rökfritt på uteserveringar.
  • Passiv rökning utomhus påverkar hälsan negativt och det finns inga nivåer som kan anses ofarliga. Barn och personer som är extra känsliga t ex dem med astma eller doftöverkänslighet påverkas mest.  Tobaksrök kan vara lika farlig ute i fria luften som inomhus. Visserli­gen gör luftens rörlighet att röken utomhus försvinner snabbare när ingen längre röker, men så länge rökning pågår kan skadorna bli desamma som vid inomhus­rökning. Avgörande är graden av exponering och hur långvarig den är.  Några hälsorisker med passiv rökning är ökad risk för hjärt- kärlsjukdom, lungcancer, stroke och kan utlösa astma och luftvägsbesvär. Hos barn kan det bl a orsaka plötslig spädbarnsdöd, astma och luftvägsbesvär/infektioner. (Se myndighetens rapport, sid 15.)
  • Erfarenheter från rökfritt på serveringar inomhus är positiva både när det gäller inverkan på hälsan,  t ex minskad risk för hjärt-kärlsjukdom, stroke, lungsjukdom och sjukhusinläggningar för barn med astma. Positiva hälsoeffekter ses hos gäster och anställda och lönsamheten har inte påverkats negativt. (Se sid 24-25 i myndighetens rapport)
  • Internationella erfarenheter av rökfria miljöer utomhus visar att rökningen i dessa  miljöer har minskat och därmed att skyddet mot passiv rökning förbättrats. Rökfria uteserveringarkan även  stödja dem som vill sluta röka, minska sin rökning  och minskar risken att se andra som röker. Det är positivt för alla, men särskilt för barn och unga. (se rapport från Folkhälsomyndigheten sid 25-26).

Hoppas ni riksdagspolitiker håller fast vid vallöftena och att fortsätter arbetet för att även offentliga utomhusmiljöer blir rökfria och omfattas av tobakslagen!

Läs gärna debattartikel i Aftonbladet från Unga Allergiker och SMART Ungdom

Dela det här inlägget:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Kommentarer