6 juli, 17  •  Serie:

Debatt om friskare klassrum i Almedalen

Bättre skolmiljö och upprustning av skollokaler debatterades vid Astma- och Allergiförbundets frågestund ”Bättre betyg med friskare klassrum?” med riksdagspolitiker den 4 juli i Almedalen. Ordförande Maritha Sedvallson inledde med att nämna brister som finns i skolmiljön idag och behov av upprustning av skollokaler eftersom den fysiska arbetsmiljön påverkar både elevernas prestationer och hälsa. Moderator Mikael Klein från Funktionsrätt Sverige frågade inbjudna politiker från tre riksdags-partier vad de vill göra åt bristerna i skolmiljön och deras syn på statligt stöd för upprustning av skollokaler.

Solveig Zander (C) sade att viktigast för en bättre skolmiljö var att förbjuda farliga kemikalier och i högre grad involvera skolhälsovården, men även att uppmana Sveriges kommuner och undersöka behov av upprustning av skollokaler i kommunerna. Mer statliga medel kan ev komma senare när behovet undersökts. Christina Örnebjär (L) ansåg att lösningen är en statlig styrning av skolan och att ställa högre krav på skolhälsovården och menade att kommunerna har ansvar att underhålla skollokalerna utan statligt stöd. Heléne Öberg (Mp) ansåg att förordningen för statsbidrag behöver ses över så de statliga medel som avsatts för upprustning av skollokaler (skolmiljarden) går åt, men menade också att arbete för en kemikaliefri skolmiljö är viktigt.

Alla tre politikerna fick spela Allergispelet som LAGA-projektet (Unga Allergiker) tagit fram. De fick dra kort med olika diagnoser som astma, celiaki, doftkänslighet, pälsdjursallergi, nötallergi samt pollenallergi och fick sedan försöka ta del av olika skolaktiviteter. Mycket pedagogiskt och tankeväckande!

Läs mer: Astma- och Allergiförbundets 6-punktsprogram för bättre skolmiljö

5 juli arrangerade Svensk Ventilation ett seminarium på temat ”En miljard till skolrenoveringar – tar skolorna chansen och hur fungerar tillsynen av innemiljön?”.   VD Britta Permats berättade att Arbetsmiljöverket inspekterat 2200 skolor och ställt 1000 krav på den fysiska arbetsmiljön (varar 450 krav på ventilation, men trots stort underhållsbehov går inte skolmiljarden åt. Bara 40 procent av kommunernas skolor hade godkänd ventilationskontroll (OVK) trots att det är lagstadgat.

I debatten lyfte Sara Svanlund, förbundsledamot, Lärarnas Riksförbund att skolans arbetsmiljö är sämre än andra arbetsplatsers – bara 10 procent av lärarna i deras medarbetar-enkät ansåg att den fysiska arbetsmiljön var bra. Max Holm, vice.ordf, Sveriges Elevkårer menade att det finns ett gigantiskt underhållsbehov i skollokaler och att det som elev kan kännas svårt att påverka. Många skolor är så dåligt underhållna att det måste byggas nytt menade Robert Fahlgren, förbundsledamot, Lärarförbundet.

Karolina Wallström, kommunalråd Örebro (L) sade att det finns ett ”isberg” av underhållsbehov samtidigt som skoleleverna blir fler  – en utmaning för kommunerna. Hon berättade även att deras kommun tagit fram en modell för gemensam finansiering för upprustning av skollokaler mellan kommun och fastighets-bolag och att de sökt medel från skolmiljarden. Det kom  också upp att små kommuner ofta inte har råd att söka medel från skolmiljarden då medfinansieringen för upprustning ligger på 75 procent.

Maritha Sedvallson, ordförande Astma- och Allergiförbundet lyfte upp att den fysiska arbetsmiljön i skolan är en viktig förutsättning för goda skolprestationer och uppmanade kommunerna att söka medel för upprustning av skollokalerna. I panelen medverkade  även  Ida Drougge, riksdagsledamot, (M) och Hanna Forsgren, Ordf, Sveriges Elevråd.

Några utvecklingsförslag om moderniserad ventilationskontroll som Svensk Ventilation presenterade:

  • OVK som relateras till den nuvarande verksamheten och systemfunktion, t.ex. antal elever i ett klassrum, solavskärmning, luftutbyteseffektivitet
  • Tydliga och samstämmiga krav i lagstiftning (Bygglagstiftning, Miljöbalken, Arbetsmiljölagstiftning) avseende behovs- och närvarostyrning, avstängd/reducerad ventilation
  • Bättre redovisning av ventilationssystemets funktion i protokoll, t.ex. drifttider, styr- och reglerparametrar, verksamhet, eleffektivitet
  • Tillsyn som fungerar, och möjlighet för kommunerna att ta ut en avgift
  • Bättre och tydlig information mellan förvaltare och verksamhet.

 

Dela det här inlägget:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Kommentarer