29 januari, 13  •  Serie:

Dom om putsfasader ger fel signaler

Domen i hovrätten nyligen ger Myresjöhus rätt om husen med enstegstätade putsade fasader och de husägare som drabbats av fuktskador får betala både rättegångskostnader och reparera fuktskadorna – trots att skadorna beror på att husen byggts med en riskkonstruktion som husägaren inte har något som helst ansvar för… Vad ger domen för signaler till konsumenter idag? Jo att man som köpare till hus inte har några rättigheter gentemot de som bygger husen. Hur lätt är det för en privatperson att ha resurser att driva rättsprocesser mot byggbolag? Inte heller byggfelsförsäkringen hjälper dem som drabbats.  Domen beskriver hur samhället ser på byggbranschens ansvar – eller snarare brist på ansvar. Det är tydligen helt ok att bygga hus som ger fuktskador och de som köper sådana hus får skylla sig själva. Att byggbranschen har ett ansvar att testa och prova nya produkter och konstruktioner tillräckligt innan de släpps ut på marknaden (så de inte ger hälsoproblem) verkar inte vägas in när ärenden behandlas i rättssystemet.

I domen skriver Göta Hovrätt: ”Hovrätten konstaterar att metoden med puts på isolering utan bakomliggande luftspalt således var ett vid tiden typgodkänt användningssätt vid byggnation. Inget har framkommit i målet som visar att byggbranschen som helhet eller Myresjö specifikt skulle ha haft någon kunskap om att metoden var riskfylld.” Husen som målet gäller byggdes mellan 1999 och 2003. Enligt rätten var det först i början av 2007 som det blev allmänt känt i branschen att den enstegstätade konstruktionen är olämplig. Hovrättsdomen kan få betydelse för en mängd kommande rättsfall om fuktskador i hus där samma isoleringsmetod använts.

Astma- och Allergiförbundet har tidigare skrivit om att riskvärderingar i Miljöhälsorapport 2009 tyder på att luftvägsproblem och astmabesvär ökar med 30-50% om man bor i hus med fukt- och mögelskador. Beräknat på 30% riskökning kan det innebära att ca 25000 personer har astmasymtom till följd av fuktproblem i bostaden. Enligt beräkningar i barnens miljöhälsorapport 2005 får mer än 1000 barn i åldern upp till 4 år varje år astmasymtom till följd av fukt- och mögelskador eller mögellukt i bostäder.

Nu är det dags att regeringen och bostadsministern tar ansvar för ändring av byggfelsförsäkringen så att den omfattar s k utvecklingsfel! Annars riskerar husköpare i framtiden vara helt rättslösa när det gäller byggfel i hus och desutom riskerar de och deras familjer fortsättningsvis kunna få astma och luftvägsbesvär som andra bär ansvaret för…

Se artiklar om domen i:
Höglandsnytt
Ny teknik
Byggvärlden
Byggindustrin

Hittade dessa artiklar som ger hopp för framtiden där husägare går ihop för att försöka överklaga domen:
Byggvärlden
Sydsvenskan

 

Dela det här inlägget:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Kommentarer