16 januari, 18  •  Serie:

Förläng och förbättra stöd för upprustning av skollokaler!

Foto: Colourbox

Känner du till att det finns statligt stöd att söka  hos Boverket för upprustning av skollokaler? Vi ställde frågan till kommunpolitiker och tjänstemän på Kvalitetsmässan i Göteborg i november. Få kände till stödet och ändå har det funnits sedan november 2015 och tar slut efter 1 april 2018.

En undersökning till politiker i kommunernas Barn- och ungdomsnämnder våren 2017 visade att hälften av de svarande politikerna (56 procent)  inte kände till statligt stöd för upprustning av skollokaler. Hela 85 procent ansåg att stödet bör finnas kvar efter 2018 och 51 procent vill att stödet från staten ska öka och medfinansieringen minska.

Om brister i skolans miljö som exempelvis undermålig ventilation och fuktskador åtgärdas, förbättras både prestationer och hälsa. Bättre hälsa märks särskilt hos elever med astma och allergi. Enligt forskning ökar elevers prestationer vid bättre luftkvalitet.

Arbetsmiljöverkets tillsynsrapport för skolor 2017 visar stora brister i skolors fysiska arbetsmiljö, bland annat när det gäller luftkvalitet och ventilation. När verket inspekterade 2200 skolor i landet under 2013-2016 ställdes 450 krav på ventilation/luftkvalitet i skolor och totalt 1000 krav på fysisk arbetsmiljö. En tidigare undersökning på uppdrag av bl a Boverket visade att 4 av 10 skolor hade fuktskador som kan påverka inomhusluften negativt. Bara 40 procent av skolorna hade godkänd obligatorisk ventilationskontroll.

Idag är det svårt och tidsödande att söka stödet från Boverket och kräver en stor medfinansiering från dem som äger skollokalerna (75 procent). Boverket inledde sin marknadsföring av stödet först våren 2017. Det har bidragit till att få kommuner sökt stödet trots att behoven av renovering av skollokaler är stora.

I Nyköpings kommun har innemiljöproblemen i en skola uppmärksammats i Sörmlands Nyheter på sistone och i ledaren 15 januari  står under rubriken ”Ett gott underhåll möglar inte” att mögelproblemen på Tessinskolan är en påminnelse hur viktig god arbetsmiljö är – och hur värdefullt det är att underhålla fastigheter i tid. Det sammanfattar väl hur ansvariga borde tänka kring renovering av skollokaler. Eftersom renoveringsbehovet av skollokaler är stort och många kommuner upplever att det behövs statlig hjälp menar vi att det statliga stödet borde förbättras och förlängas!

Läs gärna mer i Astma- och Allergiförbundets 6-punktsprogram på vår webbplats.

Dela det här inlägget:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Kommentarer