2 mars, 11  •  Serie:

Försäkringskassan lägger ner lokalkontor

Igår träff med Försäkringskassan (FK) handikappdelegation. Förutom Astma- och Allergiförbundet fanns flera andra handikappförbund på plats, samt HSO.

Vi träffas ett antal gånger per år, och igår blev det mycket prat kring att FK lägger ner ett antal lokalkontor och tvingas minska sin personal med ca 1000 personer till 2013, beroende på att man tvingas minska sina kostnader med 300 miljoner till 2013.

Vi som var på mötet var alla mycket kritiska till att lokalkontoren kommer att läggas ner. Vi har alla kontakt med många medlemmar som inte är nöjda med hur det fungerar idag, långa väntetider, svårt att få kontakt med handläggare mm. Känslan är att man skulle behöva öka servicenivån, inte tvärtom.

–    Vi är mycket oroade, säger Astma- och Allergiförbundets ordförande Ingalill Bjöörn, det drabbar redan svaga grupper, tanken att man ska använda mail och telefon är bra men fungerar inte för alla. Vi får många samtal från föräldrar som tycker att det är krångligt att fylla i tex blanketten för att söka vårdbidrag. Då har det personliga samtalet på kassan varit till stor hjälp, säger Ingalill.

Vi fick också en del information vilka områden ISF (Inspektionen för socialförsäkringen) kommer att granska i år. Bland annat kommer de att titta på regionala skillnader i bedömning av vårdbidrag, något som Astma- och Allergiförbundet under flera år påpekat är ett problem. Efter att ISF överlämnat sin rapport till Försäkringskassan har de ett antal veckor på sig att svara hur ev brister ska åtgärdas. Vi får följa arbetet och se vad man kommer fram till.

Bifogar länk till ett uttalande som Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden, gjorde igår med anledning av att FK stänger många av sina kontor. http://www.hso.se/

Dela det här inlägget:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Kommentarer