28 november, 14  •  Serie:

Heltäckningsmattor inte bra ur allergisynpunkt

Det förekommer en hel del vilseledande information från golv- och mattbranschen om att heltäckande mattor är lättstädade och  bra ur allergisynpunkt. Se information från Bosses mattor och Ogeborg. I programmet Äntligen hemma med Martin Timell på Tv4 i söndags (25/11) nämndes att heltäckande mattor numera är bra ur allergisynpunkt bara man väljer ett naturmaterial som t ex ull….Vilken myt!

Astma- och Allergiförbundets erfarenheter är rakt motsatta. Många av våra medlemmar och andra med astma och allergi får symtom då de vistas i lokaler med heltäckande mattor. Naturligtvis står det var och en fritt att välja vad man vill ha för inredning i sitt hem, men alla har rätt att få korrekt information baserad på fakta och beprövad erfarenhet om man har allergi i familjen. Oftast är det inte mattan i sig som ger besvären (även om t ex  ull faktiskt kan ge allergireaktioner) utan det damm som och de allergiframkallande ämnen som på sikt samlas i mattan och sedan med tiden sedan avges till inomhusluften när man går på den. Heltäckande mattor kan möjligen till en början binda dammet i mattan, men med tiden blir den ofta en reservoar för damm och allergiframkallande ämnen.

Eftersom det är svårt att städa en heltäckande matta så att det fungerar väl för personer med astma och allergi bör man i familjer med allergi hellre välja släta golv som även går att fuktmoppa och en lös matta som går att tvätta. Astma- och Allergiförbundet får en hel del samtal från personer med t ex astma i kontorslandskap som mår dåligt då mattorna ofta städas bara en gång i veckan. Våra egna medlemmar kan inte vistas i lokaler med heltäckande mattor utan att få symtom. Det finns viss forskning om textila golv och hälsoeffekter men det behövs mer.  Astma- och Allergiförbundet avråder tillsvidare från att lägga heltäckande mattor i skolor, på arbetsplatser och i offentliga miljöer  med hänvisning till den s k försiktighetsprincipen. Läs gärna vårt kunskapsunderlag som togs fram 2007  Heltäckningsmattor och allergi.

Folkhälsomyndigheten har nyligen tagit fram ett allmänt råd om städning  i skolor, förskolor och fritidshem där myndigheten rekommenderar att heltäckande mattor bör undvikas i dessa miljöer. I en rapport 2013  ”Allergi i förskola och skola” från myndigheten presenteras att astma har ökat bland barn med ca 50% på åtta år och det är numera ca 9% av barnen som har läkardiagnosticerad astma. För dessa barn är det väldigt viktigt med en lättstädad och välstädad miljö. I bakgrundsmaterialet till rapporten Allergi i förskola och skola presenteras ett par studier om heltäckande mattor och hälsoeffekter; Ungdomar med astma hade mer astmabesvär om de gick i skolor med mer öppen förvaring av material och atopiska barn hade mer överkänslighetsbesvär om de gick i skolor med mer dammkällor i skolan. Elever 12-13 år gamla som gick i skolor med heltäckningsmattor hade mer allmän och luftvägssymtom än elever i skolor utan heltäckningsmattor och efter att mattorna tagits bort minskade symptomen. 

Vi hoppas att golvbranschen tar till sig informationen när det gäller heltäckande textila golv och framöver ger ut information som bygger på fakta och beprövad erfarenhet!

Dela det här inlägget:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Kommentarer