24 april, 13  •  Serie:

Inför en byggfelsförsäkring värd namnet

SVT har i en serie mycket bra reportage granskat byggfelsförsäkringen och visat hur svårt det är att få ut något på försäkringen idag när det gäller byggfel. Det finns bl a en massa undantag som gör att konsumenter som köpt hus och betalat för den obligatoriska försäkringen inte får ut något trots byggfel som orsakats av byggföretag eller småhustillverkare, bl a så kallade utvecklingsfel. Det har också visat sig att det största försäkringsbolaget för byggfelsförsäkringar Gar-Bo har förbindelser med byggbranschen. Det andra bolaget som byggfelsförsäkrar småhus, Bostadsgaranti AB, ägs sedan länge till hälften av staten, till hälften av byggindustrin. För den som ska försäkra sitt villabygge går det alltså inte att hitta ett försäkringsbolag utan bindningar till byggbranschen. Försäkringsbolagen gör dessutom enorma vinster – på bekostnad av konsumenterna som istället får ta alla kostnader.

Snart kommer Byggkravsutredningen som ska ut på remiss och som bl a innehåller förslag på en åtgärdandeförsäkring. Nu är det dags att det införs en byggfelsförsäkring värd namnet! De som köper hus eller bostadsrätt ska inte behöva drabbas av en massa kostnader för byggfel som orsakats av byggföretag och dessutom riskera hälsan när de drabbas av fukt- och mögelskador som de inte har den minsta orsak till. Frågan är om den nya åtgärdandeförsäkringen blir en försäkring som hjälper konsumenten när man drabbats av byggfel eller om det ska få fortsätta som tidigare med en massa undantag och att byggbranschen får bygga fel utan att ta konsekvenserna? Det återstår att se, men det är nu i förslaget om en ny försäkring som ansvariga politiker har chansen att visa framfötterna och stödja dem som ska göra sitt livs största affär och köpa hus eller bostadsrätt. Eller vill vi ha det så att man har större rättigheter som konsument när man köper en ny bil än ett nytt hus?

Ett exempel på riskkonstruktion och byggfel är de s k enstegstätade fasaderna som förbjöds som huskonstruktion i bl a USA redan år 2000. Men i Sverige har det inte gått att förbjuda konstruktionen ens idag eftersom vi har s k funktionskrav  i byggreglerna och inte får införa detaljerade regler och förbud mot exempelvis riskkonstruktioner. Svenska myndigheter hade inte heller någon bevakning på att konstruktionen var känd för att orsaka problem utomlands redan på 1990-talet. De husägare som försökt driva rättsprocesser om byggfel mot byggföretag eller hustillverkare har inte haft mycket stöd i lagtiftningen eller någon hjälp av samhället – ända tills Konsumentverket till slut gick in med så kallat KO-biträde för de drabbade. Upp till bevis nu – Astma- och Allergiförbundet vill att det införs en byggfelsförsäkring värd namnet och ekonomisk hjälp för alla konsumenter som redan drabbats av skador och byggfel genom en fond där man kan söka medel och som finanserias av byggbranschen, försäkringsbranschen och staten…

Sydnytt har i en reportageserie belyst faran med de enstegstätade fasaderna och hur de drabbade blir behandlade;
Husägarna förlorade kampen mot Myresjöhus
Småhuslagstiftning på u-landsnivå
Byggbolagen kan experimentera hur som helst
Villaägare samlar in pengar till rättsprocess
Husägare överklagar till högsta domstolen
Så ska husköpare skyddas mot byggfel
Faran med enstegsfasader kända utomlands

Se länkar till reportage om byggfelsförsäkringen i SVT här;
Här är bolagens alla undantagsregler
Finansinspektionen har aldrig sett något liknande
Så mycket kostar byggfelsförsäkringen dig
Storbolag mörkar bindningar till byggbranschen
Över hundra miljoner till aktieägarna
Hård strid gav rätt mot försäkringsbolaget
Kritiserad byggförsäkring ska bort

Dela det här inlägget:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Kommentarer