16 juli, 18  •  Serie:

Intressant dialog om upprustning av skollokaler i Almedalen

Under Almedalsveckan 2018 arrangerade Astma- och Allergiförbundet ett par seminarier/panelsamtal på temat upprustning av skollokalers inomhusmiljö.

Vid seminariet ”Koll på underhåll – hur rustar vi skolan för en god innemiljö?” 2 juli i Almedalen medverkade Marita Sedvallson, ordf Astma- och Allergiförbundet, Lina Hultqvist, ordf Sveriges Elevkårer, Robert Fahlgren, 2.e vice ordf i Lärarförbundet, Britta Permats, VD Svensk Ventilation och Michael Modin, enhetschef Teknikförvaltningen Region Gotland. Ett 20-tal personer kom och lyssnade på panelsamtalet som inleddes av Maritha med en genomgång av hur inomhusmiljön i skolorna ser ut och forskning om samband mellan skolmiljön, elevers prestationer och hälsa. Panelsamtalet leddes av moderator Theres Sysimetsä, Astma- och Allergiförbundet.

Några  slutsatser från samtalet var:
– barns rättigheter till god arbetsmiljö behöver stärkas
– vikten av fortsatt forskning om samband mellan fysisk arbetsmiljö i skolan, prestationer och hälsa som beslutsunderlag för politiker
– dialogen mellan skolpersonal, lärare, elever och fastighetsägaren behöver vara god för att arbetsmiljön i skolan ska bli bra
– skolledare behöver mer stöd och kunskap för att kunna arbeta aktivt för god arbetsmiljö i skolan
– det finns ett stort underhållsbehov i skolbyggnader och en majoritet av kommunpolitiker (Barn- och ungdomsnämnder) är för fortsatt statligt stöd för upprustning av skollokaler

För dig som är intresserad finns filmklipp från seminariet på Astma- och Allergiförbundets YouTube-kanal här;
1. Arbetsmiljöns betydelse
2. Vikten av förebyggande underhåll
3. Konsekvenser av bristande underhåll

Vid seminariet ”Hur kan inomhusmiljö i skollokaler och ventilationskontroll förbättras” 4 juli som arrangerades tillsammans med branschorganisationen Svensk Ventilation medverkade Maritha Sedvallson, ordf Astma- och Allergiförbundet, Erik Kochbati, styrelseledamot Sveriges Elevkårer, Jakob Amnér, ordf Sveriges Elevråd, Kurt Ingeborg, styrelseledamot Funktionskontrollanterna, Michael Modin, enhetschef Teknikförvaltningen Region Gotland, Stefan Hallin, byggnadsinspektör Region Gotland, Karolina Wallström, kommunalråd Liberalerna Örebro och riksdagsledamöter Emma Hult, Miljöpartiet, Lena Emilsson, Socialdemokraterna och Maria Stockhaus, Moderaterna. Samtalet leddes av Antoni Lacinai.

Britta Permats, VD Svensk Ventilation inledde med att berätta om läget för inomhusmiljön i skolan och OVK och Marie-Louise Luther redovisade undersökningar som gjorts till riksdagspartierna respektive kommunpolitiker om statligt stöd för upprustning av skollokaler (skolmiljarden) och förslag om en fortsättning. Se länkar till undersökningarna här.

Vid samtalet kom bland annat upp att:
– Den fysiska arbetsmiljön i skolan är sämre än på många andra arbetsplatser – elevernas rätt till god arbetsmiljö behöver stärkas
– Inomhusmiljön i skolan behöver synliggöras för dem som är i skolan, fastighetsägare och politiker – t ex genom sensorer som kontinuerligt mäter inomhusluften
– Tillsynen av OVK behöver förbättras – några förslag finns i  rapport ”Bättre lag behövs för bättre luft” från Svensk Ventilation och Astma- och Allergiförbundet grundad på förslag från RISE forskningsinstitut.
– Ett sätt att säkra förebyggande underhåll av skollokaler är att bilda ett fastighetsbolag som tillsammans med kommunen avsätter ekonomiska resurser för förebyggande underhåll (Örebro stad)
– Riksdagspartierna föreslår olika sätt att förbättra skolmiljön: vissa av allianspartierna föreslår generellt statligt stöd till kommunerna (som själva får bestämma användningen), ökad tillsyn av lagkrav på inomhusmiljön och ev översyn av lagar medan övriga partier ställer sig positiva till fortsatt riktat statligt stöd för upprustning av skollokaler – förutom Miljöpartiet som först vill utvärdera hur skolmiljarden fungerat.

 

 

 

 

Dela det här inlägget:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Kommentarer