4 april, 17  •  Serie:

Skärpt lagstiftning för livsmedelsbrott

Skärpt lagstiftning för livsmedelsbrott

Livsmedelslagstiftningen som reglerar märkningen av allergener (allergiframkallande ämnen) i mat måste skärpas. Astma- och Allergiförbundets politiska uppvaktningar och opinionsbildande arbete verkar nu börja ge resultat.

2016 presenterades en ny undersökning där märkningen av mjölk, ägg och nötter på förpackade livsmedelsprodukter hade kontrollerats (Nordiskt projekt).  Tio procent av de kontrollerade produkterna saknade en korrekt märkning av de allergena ingredienserna. Kommunerna har ansvar för att göra livsmedelskontroller, men det prioriteras inte i alla kommuner. En enkätundersökning som Livsmedelsverket har gjort visar att få av de livsmedelsbrott som anmäls går till åtal eller fällande dom (Enkätundersökning). Dessa brott ses inte som allvarliga och prioriteras därför inte av rättsväsendet. En skärpning av lagstiftning och regelverk är nödvändig för att maten ska bli säkrare för människor med allergi eller annan överkänslighet (Debattartikel).

Regeringen och Livsmedelsverket har tagit initiativ till en bättre uppföljning och kontroll de senaste åren. Livsmedelsverket har utbildat inspektörerna ute i landet samt har förbättrat livsmedelskontrollen. Statskontoret har nu fått i uppdrag att kartlägga  livsmedelskontrollen (Uppdrag). Resultaten från kartläggningen måste leda till ett tydliga regeringsuppdrag. Tyvärr räcker inte dessa åtgärder då påföljderna för livsmedelsbrott är så lindriga vilket leder till att nästan inga anmälningar tas till domstol. Nu har regeringen äntligen föreslagit en skärpt lagstiftning på området från och med juli 2018 (Lagförslag), där utrymme ges för högre böter och även fängelse i upp till två år.

Dela det här inlägget:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Kommentarer