Artiklar som har kategorin enstegstätade fasader

7 oktober, 2014  •  Serie:

Dags för bättre konsumentskydd vid byggskador

Ett mål med villaägare som drabbats av fuktskadade hus med riskkonstruktionen ”enstegstätade putsfasader” kommer att prövas i högsta domstolen. Ett trettiotal husägare som drabbats av skador på sina hus driver just nu en rättsprocess mot det byggföretag som mellan 1999 och 2003 byggt efter konstruktionstypen enstegstätade putsfasader. Målet kommer att prövas i februari 2015 meddelar Villaägarnas Riksförbund.

24 april, 2013  •  Serie:

Inför en byggfelsförsäkring värd namnet

SVT har i en serie mycket bra reportage granskat byggfelsförsäkringen och visat hur svårt det är att få ut något på försäkringen idag när det gäller byggfel. Det finns bl a en massa undantag som gör att konsumenter som köpt hus och betalat för den obligatoriska försäkringen inte får ut något trots byggfel som orsakats av byggföretag eller småhustillverkare, bl a så kallade utvecklingsfel. Det har också visat sig att det största försäkringsbolaget för byggfelsförsäkringar Gar-Bo har förbindelser med byggbranschen. Det andra bolaget som byggfelsförsäkrar småhus, Bostadsgaranti AB, ägs sedan länge till hälften av staten, till hälften av byggindustrin. För den som ska försäkra sitt villabygge går det alltså inte att hitta ett försäkringsbolag utan bindningar till byggbranschen. Försäkringsbolagen gör dessutom enorma vinster – på bekostnad av konsumenterna som istället får ta alla kostnader.

29 januari, 2013  •  Serie:

Dom om putsfasader ger fel signaler

Domen i hovrätten nyligen ger Myresjöhus rätt om husen med enstegstätade putsade fasader och de husägare som drabbats av fuktskador får betala både rättegångskostnader och reparera fuktskadorna – trots att skadorna beror på att husen byggts med en riskkonstruktion som husägaren inte har något som helst ansvar för… Vad ger domen för signaler till konsumenter idag? Jo att man som köpare till hus inte har några rättigheter gentemot de som bygger husen. Hur lätt är det för en privatperson att ha resurser att driva rättsprocesser mot byggbolag? Inte heller byggfelsförsäkringen hjälper dem som drabbats.  Domen beskriver hur samhället ser på byggbranschens ansvar – eller snarare brist på ansvar. Det är tydligen helt ok att bygga hus som ger fuktskador och de som köper sådana hus får skylla sig själva. Att byggbranschen har ett ansvar att testa och prova nya produkter och konstruktioner tillräckligt innan de släpps ut på marknaden (så de inte ger hälsoproblem) verkar inte vägas in när ärenden behandlas i rättssystemet.

20 december, 2012  •  Serie:

Stopp för enstegstätade fasader prioriteras inte

Boverket har beslutat skjuta en ändring av byggreglerna som rör förbud mot enstegstätade fasader på framtiden. Ändringen i byggreglerna skulle egentligen trätt i kraft 1 juli 2013. Motiveringen är att Boverket har fått ett regeringsuppdrag om enklare byggregler för att bygga bl a studentbostäder som prioriteras före förbudet mot enstegstätade fasader  och andra ändringar i byggreglerna som rör hygien, hälsa och miljö.  Se artikel på webben i Ny Teknik.

1 oktober, 2012  •  Serie:

Positiv nyhet om fasader i nytt byggregelförslag

Astma- och Allergiförbundet är mycket glada att Boverket lyssnat och kommit med ett nytt förslag till ändringar i byggregler som träder i kraft 2013. Förslaget kan leda till stor förbättring när det gäller risker för framtida fukt- och mögelskador om det träder i kraft och innebär att det i framöver inte ska vara tillåtet enligt byggreglerna att bygga med s k enstegstätade fasader som medför att fukt kan komma in i fasaden men inte vädras ut. Förslaget är nu ute på remiss så vi ser gärna att så många remissinstanser som möjligt talar om det positiva med förslaget! Boverkets remissförslag finns under länken här ( se punkt 6:5324 om fasader mm). Se även webbforum med film där Boverkets fuktexpert uttalar sig om förslaget här. Där går även att ställa frågor om förslaget fram till 15 oktober.