Artiklar som har kategorin enstegstätade fasader

3 juli, 2012  •  Serie:

Hur kan vi uppnå miljömålet om god inomhusmiljö?

Idag belystes frågan om och hur vi kan uppnå miljömålet om inomhusmiljön ( ingår i god bebyggd miljö) vid ett seminarium i Almedalen. I dagsläget har Boverket konstaterat att målet blir svårt att nå till 2020. Några orsaker är att det behövs många åtgärder av många olika aktörer, få beslut är fattade, det finns många komplicerade intressekonflikter och ansvars- och kostnadsfördelningen är oklar….

28 maj, 2012  •  Serie:

Ta ansvar för mögel- och fuktskandalen!

Det är dags för byggbolagen och regeringen att ta ansvar för mögel- och fuktskandalen i de hus som byggts med enstegstätade fasader. Det fungerar inte att överlåta på de boende att driva rättsprocesser under lång tid (ofta med risk för den egna ekonomin och hälsan) mot stora byggbolag. Den byggfelsförsäkring som finns hjälper inte heller konsumenterna eftersom det finns undantag för byggbolagen för s k utvecklingsfel. Något måste göras snarast!

18 april, 2012  •  Serie:

Vad gör regeringen och byggbolagen åt enstegstätade fasader?

Astma- och Allergiförbundet har skrivit till bostadsminister Stefan Attefall med frågan vad regeringen gör åt problemen med fukt och mögel p g a de enstegstätade fasaderna.

3 april, 2012  •  Serie:

Enstegstätade fasader – en tickande bomb för fukt och mögel

Vi har tidigare skrivit om de sk enstegstätade fasaderna som använts i stor skala och som fortfarande används vid nybyggnation av småhus och flerfamiljshus trots att det är en riskkonstruktion för fukt- och mögel. Villaägarnas Riksförbund har engagerat sig i frågan och driver också rättsprocesser för villaägare som drabbats p g a den riskfyllda fasadkonstruktionen, se mer fakta på Villaägarnas hemsida här.
Här är en del länkar från media om fasaderna i debatten som varit på sistone:
SVT Plus (se flera länkar som nämns på sidan)
SvD.se opinion
SVT Sydnytt

10 februari, 2012  •  Serie:

Fortsättning följer med de enstegstätade fasaderna…

Nu har även tidningen Ny teknik uppmärksammat fukt- och mögelproblemen med de enstegstätade fasaderna, läs artikel här. Dottern i en familj som bor i en bostadsrätt med den aktuella fasaden har fått kronisk astma efter att tidigare bara ha haft förkylningsastma. Vid undersökningar av väggarna i lägenheten, bl a intill dotterns sovrum har det visat sig att det finns mögel…