Artiklar som har kategorin enstegstätade fasader

7 februari, 2012  •  Serie:

Enstegstätade fasader fortsätter ge fuktproblem

Läser en artikel i Göteborgsposten om nya hus som byggts på 2000-talet med s k enstegstätade fasader  som ger problem i inomhusmiljön med fukt och mögel och hälsobesvär för de boende, se artikeln här  . Problemen har en tendens att uppstå med tiden och inuti väggarna – något som gör att byggföretagen ser sin chans försöka smita från ansvar. Det innebär att eventuella åtgärder tar tid och att de som bor i husen ofta måste reagera för att något ska hända. Men det borde vara byggbranschens ansvar att byta ut olämpliga konstruktioner till sådana som klarar de krav som ställs i byggreglerna – innan ohälsosymtom uppstår!

30 november, 2011  •  Serie:

Enstegstätade fasader – när fukten kommer in stannar den kvar!

Känner du till hus med putsade regelväggar med s k enstegstätade fasader?  Konstruktionen har varit mycket vanlig och används fortfarande i vissa delar av landet och finns i tre olika utföranden; tunnputs på cellplast, tunnputs på mineralull och tjockputs på mineralull. Fasaden är tunn, energieffektiv och billig, men tyvärr svår att få tät och därmed fuktkänslig. Fukt som kommer in i väggen hinner inte torka innan skadorna, t ex mögel och rötangrepp, uppkommer och fukten stannar kvar. Skadorna syns oftast inte vare sig på utsidan eller insidan utan finns inne i väggen. Mest skadedrabbade är väggarna med tunnputs. Enstegstätade fasader är därmed exempel på en s k riskkonstruktion.