Artiklar som har kategorin fuktskador

10 november, 2014  •  Serie:

Satsa på barnen och upprustning av skolornas inomhusmiljö

Regeringen föreslog nyligen att i statsbudgeten 2015-18 avsätta 1 miljard till upprustning av skolornas arbetsmiljö och energieffektivisering, se beslut här.  Satsningen ingår som ett förslag i den kommande budgetpropositionen som riksdagen ska besluta om i december. I en undersökning som Astma- och Allergiförbundet gjorde bland riksdagskandidater inför valet var 6 av 10 kandidater positiva till att införa ett statligt stöd för upprustning av skolornas inomhusmiljö. Skolbarn

7 oktober, 2014  •  Serie:

Dags för bättre konsumentskydd vid byggskador

Ett mål med villaägare som drabbats av fuktskadade hus med riskkonstruktionen ”enstegstätade putsfasader” kommer att prövas i högsta domstolen. Ett trettiotal husägare som drabbats av skador på sina hus driver just nu en rättsprocess mot det byggföretag som mellan 1999 och 2003 byggt efter konstruktionstypen enstegstätade putsfasader. Målet kommer att prövas i februari 2015 meddelar Villaägarnas Riksförbund.

4 oktober, 2013  •  Serie:

Samordnad kunskap och utbildning behövs om innemiljö!

Visste du att fyra av tio skolor har fuktskador och att lika stor andel underkänns i den obligatoriska ventilationskontrollen? 700 fall årligen av astma hos fyraåringar kan knytas till fuktproblem i bostaden. Ansvariga politiker måste inse allvaret och initiera ett förebyggande arbete, skriver företrädare för forskningen, byggbranschen, intresseorganisationer och specialistföreningar i en debattartikel i tidningen Dagens samhälle.

24 april, 2013  •  Serie:

Inför en byggfelsförsäkring värd namnet

SVT har i en serie mycket bra reportage granskat byggfelsförsäkringen och visat hur svårt det är att få ut något på försäkringen idag när det gäller byggfel. Det finns bl a en massa undantag som gör att konsumenter som köpt hus och betalat för den obligatoriska försäkringen inte får ut något trots byggfel som orsakats av byggföretag eller småhustillverkare, bl a så kallade utvecklingsfel. Det har också visat sig att det största försäkringsbolaget för byggfelsförsäkringar Gar-Bo har förbindelser med byggbranschen. Det andra bolaget som byggfelsförsäkrar småhus, Bostadsgaranti AB, ägs sedan länge till hälften av staten, till hälften av byggindustrin. För den som ska försäkra sitt villabygge går det alltså inte att hitta ett försäkringsbolag utan bindningar till byggbranschen. Försäkringsbolagen gör dessutom enorma vinster – på bekostnad av konsumenterna som istället får ta alla kostnader.

18 april, 2013  •  Serie:

Nytt om inomhusmiljö

I början av veckan var det organisationen SWESIAQ:s vårmöte. SWESIAQ organiserar yrkesgrupper som på olika sätt arbetar med inomhusmiljö, praktiskt eller som forskare. Här presenteras några nyheter från mötet. Gunnar Johansson från Institutet för miljömedicin (IMM) berättade om arbetet med kemiska emissioner från byggmaterial mot en EU-harmoniserad hälsoriskbedömning. Länder inom EU har idag olika gränsvärden för kemiska emissioner från byggmaterial i inomhusluft. Länderna har också olika sätt att mäta emissionerna och märka byggmaterial med avseende på kemiska emissioner. EU har därför startat ett arbete för att harmonisera gränsvärdena ur hälsosynpunkt genom  LCI (lowest concentration of interest) för kemiska emissioner från byggmaterial. En arbetsgrupp EU-LCI arbetade under 2011-2012 med att ta fram underlag för hälsoriskbedömningar och en expertkommitté ska tillsättas för att ta fram harmoniserade gränsvärden. Men expertkommittén har ännu inte tillsatts eftersom det finns många intressen, bl a från branschen när det gäller gränsvärden för kemiska emissioner från byggmaterial. På nordisk nivå finns redan ett antal gränsvärden för kemiska emissioner från byggmaterial hos Nordic Expert Group, se webbsida här.

1 2 3 5