Skip to main content

Måste en förening ha en ordförande?

Det är ju skillnad på om man ställer frågan i rubriken som; ”måste en förening ha en ordförande?” eller om man betonar ”måste en förening ha en ordförande?”. Båda frågorna kan ställas om föreningar inom Astma- och Allergiförbundet. Det finns föreningar som prövar att avstå ifrån att välja en ordförande med en sådans alla klassiska uppgifter och det finns faktiskt åtminstone en förening som valt att välja två! ordföranden. Och visst måste vi pröva nytt. Föreningslivet har ett behov av förnyelse och den här typen av experiment behöver vi se mera av inom organisationen.

Vi behöver också en mera aktiv diskussion kring sådana här frågor mellan alla som är föreningsaktiva. Goda och dåliga erfarenheter från förnyelsearbetet behöver spridas inom organisationen och allt kan inte ske via den centrala organisationen. Jag tror att det mesta av förnyelsen av föreningsarbetet måste drivas av föreningarna själva. Lösningarna som man utvecklar behöver inte bli standard och kopieras av många. Men exprimentlusta smittar och kan bidra till att göra oss alla modigare. Kanaler för att förmedla erfarenheter behöver därför byggas ut.

Just nu pågår en översyn av förbundets organisation som skall vara slutförd till kongressen i maj 2013. Under våren genomförs nästan femton konferenser runt om i landet där framtiden för förbund och föreningar diskuteras. men diskussionen kan föras överallt. Varför inte också i denna blogg. Kommentera gärna detta inlägg. Vad tycker du t.ex. om att en förening väljer tvår ordföranden? Hur skiljer sig en sådan lösning från att man på traditionellt vis väljer en ordförande och en viceorförande?

Dela det här inlägget:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Ulf Brändström

ulf.brandstrom@astmaoallergiforbundet.se

14 thoughts on “Måste en förening ha en ordförande?

 1. Ulf, jag tror att du har rätt i att ideella föreningar idag måste hitta nya, moderna, tilltalande lösningar för sin organisation. Och det gäller inte bara ordförandeskapet. Själva styrelsearbetet upplevs av många som ett ”måste”, ett nödvändigt ont. Allt färre som är engagerade i viktiga frågor vill ha en formell uppgift. Man vill jobba med själva frågan.
  Därför tror jag att våra föreningar i högre utsträckning måste fundera över att minimera dessa mer eller mindre formella uppgifter. Har jag rätt? Hur kan i så fall förbundet centralt hjälpa till med detta arbete?

  1. Jag tror att vi måste stimulera diskussionen i organisationen. Utveckla forum liknande detta. Sprida goda erfarenheter.

 2. Intressant och viktigt! Jag tror som du att det är ute i föreningarna man måste börja ett förändringsarbete men från centralt håll måste man också stötta den processen på olika sätt. De som vill förändring behöver i regel stöd. Work-shop på ordförandekonferensen? Viktigt med konkreta exempel då. Tror det är viktigt att man får stöta och blöta de här frågorna. Ska ta upp ditt inlägg i internetföreningens styrelse 🙂

 3. Jag tror det är viktigt att våga prova nya vägar och nya ideer, även om man till en början känner sig skeptisk. Allt har en utveckling och man kan välja att stiga på tåget och komma med eller stå kvar på perrongen och se de andra åka. I Gävleborgs länsförening kommer vi att ha ett delat ordförandeskap nästa år. För att spara tid och hålla nere de ekonomiska kostnaderna kommer vi också att prova öppna möten via dator för vissa möten. En dagordning läggs ut under en viss tid då alla har möjlighet att gå in och kommentera och förorda beslut. Sedan sammanställer ordförande diskussionen och ev. beslut. Det ska bli riktigt spännande!

 4. Intressant fråga det här och jag kan se en stor vinst i särskilt mindre lokalföreningar där det ändå är svårt att få ihop folk till dom poster som ska besättas. Allt som underlättar känns som av godo. Dock funderar jag på hur stor är skillnaden mellan att ha två ordförande istället för för att ha en ordinarie och en vice?

 5. Jag kommer från en relativt ung föreningskultur där ordförande snarare ses som ett hinder i föreningsarbetet. Bakgrunden är tanken att för mycket fokus, men även ansvar, läggs på ledaren (ordföranden) istället för på styrelsen som ett lag. Så jag tycker ordförande är helt oväsentligt i en förening (oavsett storlek dessutom), det är viktigare att få ihop ett ”bra lag” till styrelse.

  1. Vi har gjort en lista i vår styrelse där vi får önska vad vi vill ansvara för, i tanke på vad som passar personen bäst och vad vi är bra på – vi testar i år. Men jag tror att det är viktigt att alla i styrelsen får chansen att känna sig behövd och att allas åsikterna/arbetsinsats är lika värda. Dock tror jag att det kan vara bra med en ordförande (eller två:) för det betyder det inte att jag tycker att det är den som skall göra mest jobb utan leda styrelsen framåt som en coach mot olika mål som man gemensamt bestämmer.

 6. Stadgar är ett måste för en förening. Däremot är inte innehållet i stadgarna skrivet i sten, vilket många tycks tro.
  Jag tror att det är viktigt att föreningarna får hjälp med att förenkla verksamheten som den beskrivs i stadgarna, så att inte valberedningar knäcks och årsmötena blir en pina?

  1. Stadgar är föreningens rättesnöre (eftersom det inte finns någon lag som reglerar föreningars inre liv) och ett måste, men ju luftigare skrivna de är desto större utrymme för nya idéer.
   Tror du har rätt ang att många litar för mycket på stadgarna som om det vore en lagbok. En hjälp kan ju vara att se till så att man inte överarbetar det formella heller. Jag tror det är vanligt att man gör det, man är rädd att göra fel kanske.

 7. Mycket viktigt att förbundet och föreningarna förnyar sig, följer utvecklingen (tycker att ni på förbundet är duktiga på det), ordnar saker för sina medlemmar osv. Att följa utvecklingen som t.ex. facebook kan vara en viktigt del, lika gärna som att prova olika sätt för sina möten, olika styrelsesammansättningar – vad som bäst passar ”sin” förening bäst, just för stunden. Huvudsaken är att man är stöttar varandra och jobbar tillsammans som ett team, för vi är ju med för att arbeta för samma sak (mål) oavsett ålder, allergi, år i föreningslivet osv. Nya aktiva måste få komma ”fram” så det blir en levande föreningen med både unga och gamla.

  På facebook i speciella grupper kan jag prata med någon med samma familjesituation som oss och vi kan stötta varandra med många antal mil mellan, kanske vi förstår varandra bättre än min granne förstår mig. Vi kan även nå våra lokala medlemmar snabbt. Men samtidigt är det viktigt att ses ibland.

  Det allra viktigaste av allt är att förbundet jobbar varierande så alla medlemmar känner sig ihågkommen för ”sin” allergi, på så sätt kan man behålla medlemmarna eller öka! Rulla på med år där fokus går på en sorts allergi – där det lyfts fram i media. Vi alla är viktiga i arbetet!

  1. Håller med om att en organisation som Astma- och Allergiförbundet måste sträva efter att jobba varierat. Det finns ju så många olika ingångar i förbundet. Den nya tekniken ger ju utrymme till en mera fantasifull uppbuggnad av organisationen. Vi måste inte hålla oss till bestämda mallar som tidigare, utan kan pröva nytt. Det är ju ingen katastrof om något inte håller. Generositet är också ett ord vi ska håll högt. Tänk på hur mycket av det vi gör som är en vädjan till omvärden att förhålla sig respektfull och förstående. Vi ska visa vägen själva tycker jag.

 8. Mycket bra att vi pratar om hur vi skall fungera i framtiden. En önskan från min sida är att alla känner samma ansvar som de som idag gör mest jobb i föreningarna. Jag tror att det blir viktigt i en framtid att ha roliga och intressanta arbetsuppgifter och aktiviteter. Att ha roligt är viktigt. Då känner man inte föreningsarbetet som något betungande utan något man längtar till.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *