28 juni, 17  •  Serie:

Mjölk, hasselnöt och jordnöt i choklad och bageriprodukter

Livsmedelsverket går i ett pressmeddelande och i en riskhanteringsrapport ut med att höga halter av mjölk, hasselnöt och jordnöt har hittats i choklad och bageriprodukter utan att detta har skrivits ut i ingrediensförteckningen. Därför vill Astma- och Allergiförbundet varna för dessa allergiframkallande ämnen i de livsmedelsgrupperna.

 

Astma- och Allergiförbundet stödjer det som Livsmedelsverket nu i sin riskhanteringsrapport och i sitt pressmeddelande säger att ”Det kan vara befogat för personer med svår mjölkallergi att undvika att äta choklad och chokladprodukter. Detta bör diskuteras med läkare eller dietist”. Detta kommer vi på Astma- och Allergiförbundet att kommunicera ut till personer med svår mjölkallergi. Orsaken är att det har hittats höga halter mjölkprotein i choklad och chokladprodukter utan mjölk i ingrediensförteckningen och utan ”kan innehålla spår av mjölk”-märkning. Vi instämmer även i rekommendationen om att läsa ingrediensförteckningen noga då man har födoämnesallergi och anser att man då där ska kunna utläsa allt maten innehåller.

Astma- och Allergiförbundet anser att personer med svår allergi mot mjölk, hasselnöt och jordnöt bör följa de nya råden från livsmedelsverket, även om vi tycker att det är olyckligt när personer med allergi bör avstå produkter ”uti fall att” ett livsmedel innehåller ej deklarerade allergen. Astma- och Allergiförbundet menar att det måste stå i ingrediensförteckningen om allergenet finns i maten. Finns risk för kontaminering måste risken beskrivas, funna halter deklareras och kraftfulla konsekvenser finnas för överträdelser. Detta kommer vi arbeta för.

Vi tycker därför att det är olyckligt att det i samma riskhanteringsrapport står ”Om du är allergisk kan du behöva undvika livsmedel som är märkta med ”kan innehålla spår av” det allergen du är allergisk mot”. Detta kan uppfattas fel av personer med allergi mot olika matallergier, inte bara allergi mot mjölk, hasselnöt och jordnöt vilka är de enda som studien har analyserat.

Vidare säger man i riskhanteringsrapporten ”Var extra uppmärksam på choklad- och bageriprodukter eftersom Livsmedelsverket i en undersökning har hittat höga halter av mjölkprotein, jordnöt och hasselnöt i sådana livsmedel”. Även denna varning kan Astma- och Allergiförbundet stå bakom och uppmanar personer med svåra allergier mot mjölk, hasselnöt och jordnöt att överväga att undvika choklad och bageriprodukter, men först efter konsultation med vården.

Astma- och Allergiförbundet har uppfattningen att varningsmärkningen ”Kan innehålla spår av” inte fungerar som den borde. Vi kommer fortsätta att arbeta intressepolitiskt för att denna märkning på sikt tas bort och ersätts av relevanta gränsvärden. Det finns gränsvärden framtagna som här skulle kunna användas. Tills detta är uppfyllt vill vi att märkningen ”Kan innehålla spår av” regleras mycket hårdare så att man kan lita på att när den används finns spår av allergenet och när den inte används ska allergenet inte finnas.

I en nordisk märkningsstudie 2016 framkom att 12 % av företagen inte inkluderar allergen i sin faroanalys, 34 % av tillfrågade företag i Sverige är inte medvetna om kriterierna för varningsmärkning gällande allergener, 73 % av granskade produkter har ”spår av märkning” medan en tredjedel av dessa inte kan påvisa allergenet i sin produktionslinje samt att 10 % av kontrollerade livsmedelsprodukter innehöll ej deklarerat innehåll.

Astma- och Allergiförbundet kommer att fortsätta jobba intressepolitiskt med märkning av allergener i livsmedel för att personer med matallergi ska kunna veta vad maten innehåller.

 

För frågor om detta kontakta ansvarig ombudsman Rikard Åsgård eller generalsekreterare Ulf Brändström.

Dela det här inlägget:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Kommentarer