28 juni, 2017  •  Serie:

Mjölk, hasselnöt och jordnöt i choklad och bageriprodukter

Livsmedelsverket går i ett pressmeddelande och i en riskhanteringsrapport ut med att höga halter av mjölk, hasselnöt och jordnöt har hittats i choklad och bageriprodukter utan att detta har skrivits ut i ingrediensförteckningen. Därför vill Astma- och Allergiförbundet varna för dessa allergiframkallande ämnen i de livsmedelsgrupperna.

 

Astma- och Allergiförbundet stödjer det som Livsmedelsverket nu i sin riskhanteringsrapport och i sitt pressmeddelande säger att ”Det kan vara befogat för personer med svår mjölkallergi att undvika att äta choklad och chokladprodukter. Detta bör diskuteras med läkare eller dietist”. Detta kommer vi på Astma- och Allergiförbundet att kommunicera ut till personer med svår mjölkallergi. Orsaken är att det har hittats höga halter mjölkprotein i choklad och chokladprodukter utan mjölk i ingrediensförteckningen och utan ”kan innehålla spår av mjölk”-märkning. Vi instämmer även i rekommendationen om att läsa ingrediensförteckningen noga då man har födoämnesallergi och anser att man då där ska kunna utläsa allt maten innehåller.

31 maj, 2017  •  Serie:

Stärk rätten till barns rökfria miljöer!

Barns bostadsort och socioekonomiska miljö ska inte avgöra deras framtida hälsa. Sverige behöver göra mer för att stärka barns rätt till rökfria miljöer. I dag på WHO:s internationella Tobaksfria dag vill vi lyfta fram ojämlikheterna i barns uppväxtmiljö, kopplade till deras framtida hälsa.

4 april, 2017  •  Serie:

Skärpt lagstiftning för livsmedelsbrott

Skärpt lagstiftning för livsmedelsbrott

22 mars, 2017  •  Serie:

Så ser vi på pälsdjur i samhället!

Astma- och Allergiförbundet har uppdaterat sin policy om pälsdjur. Där beskrivs vilken syn vi har på pälsdjur i olika miljöer i samhället. Vi får ofta samtal om att sällskapsdjur (speciellt hundar) allt mer tas med till olika offentliga inomhusmiljöer som köpcentrum, mataffärer, restauranger, café och i kollektivtrafiken. Det är varje ägare som bestämmer om djur får tas med i deras lokaler. Något som inte alla tänker på är att personer med pälsdjursallergi ofta utestängs från offentliga miljöer inomhus om hundar är tillåtna.

30 januari, 2015  •  Serie:

Behåll alla ordningsreglerna i allergihuset!

Astma- och Allergiförbundet har på sistone blivit kontaktade av oroliga hyresgäster från allergihuset i Uppsala. Huset ägs av Uppsalahem och är det enda i sitt slag i hela Uppsala län. Det byggdes i mitten av 1990-talet delvis med statliga medel för att passa personer med så svåra allergier att de inte kan bo i vanliga hyreslägenheter. Det byggdes med speciella byggtekniska lösningar, materialval och  uppfördes med särskilda arbetsmetoder i byggprocessen. I kontraktet finns ett förbud mot rökning och pälsdjur.  Anvisningar skrevs sedan in i bilaga till hyreskontrakten för att ytterligare begränsa införsel av allergiframkallande ämnen i huset. Ett beslut i Uppsalahems styrelse i december om att kontraktsbilagan för allergihuset ska tas bort innebär att det nu ska bli tillåtet att grilla, ha burfåglar, parfym, använda starka städkemikalier, välja material med kemiska emissioner  mm.  Detta kommer bli förödande och skapa stora problem för de boende och vi hoppas därförpå att styrelsen i Uppsalahem ändrar sitt beslut!