10 oktober, 2014  •  Serie:

Robotkatt kan ge ökad livskvalitet

Idag besökte jag femåringens förskola där en robotkatt visades upp. Katten kunde både spinna och jama och väckte nyfikenhet och förtjusning hos barnen. Min femåring frågade – mamma, kan jag få en sån?

Robotkatt 002

Robotkatten är ett tekniskt hjälpmedel för att höja livskvaliteten  främst för äldre med demens, men kan även i framtiden användas för barn med t ex neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Nu pågår ett forskningsprojekt vid Mälardalens högskola där robotkatten Robocats inverkan på livskvaliteten hos äldre med demens utvärderas, se info här. När det inte fungerar med ett riktigt djur inom omsorgen kan robotkatten vara ett alternativ!  Smittspridning kan enklare säkras och den passar även om människor har pälsdjursallergi. Den ligger också kvar och behöver varken äta eller gå på låda…. Eftersom den är tung (väger ca 2 kg)  och blir lite varm skapar den också trygghet.

7 oktober, 2014  •  Serie:

Dags för bättre konsumentskydd vid byggskador

Ett mål med villaägare som drabbats av fuktskadade hus med riskkonstruktionen ”enstegstätade putsfasader” kommer att prövas i högsta domstolen. Ett trettiotal husägare som drabbats av skador på sina hus driver just nu en rättsprocess mot det byggföretag som mellan 1999 och 2003 byggt efter konstruktionstypen enstegstätade putsfasader. Målet kommer att prövas i februari 2015 meddelar Villaägarnas Riksförbund.

7 augusti, 2014  •  Serie:

Dags för tydligare regler mot rökning i flerbostadshus

Sommaren har varit varm och många vill ha balkongdörren eller fönstret öppet för att vädra eller sitta på balkongen i sitt flerbostadshus, men tyvärr ökar  risken då att störas eller bli sjuk av grannars rökning. Personer med astma eller doftöverkänslighet och barn  är extra känsliga för passiv rökning. Men idag saknas ett lagligt skydd för dessa personer – de drabbade får ingen hjälp. Det finns  ingen lagstiftning som kan användas för att hjälpa dem som drabbas av grannars rökning på balkonger. De rättsfall som drivits har vunnits av rökare. Det går inte idag att på ett juridiskt hållbart sätt införa rökfritt i befintliga flerbostadshus, men i enstaka nybyggda hyreshus bör det kunna införas menar jurister.