28 november, 2014  •  Serie:

Heltäckningsmattor inte bra ur allergisynpunkt

Det förekommer en hel del vilseledande information från golv- och mattbranschen om att heltäckande mattor är lättstädade och  bra ur allergisynpunkt. Se information från Bosses mattor och Ogeborg. I programmet Äntligen hemma med Martin Timell på Tv4 i söndags (25/11) nämndes att heltäckande mattor numera är bra ur allergisynpunkt bara man väljer ett naturmaterial som t ex ull….Vilken myt!

Astma- och Allergiförbundets erfarenheter är rakt motsatta. Många av våra medlemmar och andra med astma och allergi får symtom då de vistas i lokaler med heltäckande mattor. Naturligtvis står det var och en fritt att välja vad man vill ha för inredning i sitt hem, men alla har rätt att få korrekt information baserad på fakta och beprövad erfarenhet om man har allergi i familjen. Oftast är det inte mattan i sig som ger besvären (även om t ex  ull faktiskt kan ge allergireaktioner) utan det damm som och de allergiframkallande ämnen som på sikt samlas i mattan och sedan med tiden sedan avges till inomhusluften när man går på den. Heltäckande mattor kan möjligen till en början binda dammet i mattan, men med tiden blir den ofta en reservoar för damm och allergiframkallande ämnen.

Eftersom det är svårt att städa en heltäckande matta så att det fungerar väl för personer med astma och allergi bör man i familjer med allergi hellre välja släta golv som även går att fuktmoppa och en lös matta som går att tvätta. Astma- och Allergiförbundet får en hel del samtal från personer med t ex astma i kontorslandskap som mår dåligt då mattorna ofta städas bara en gång i veckan. Våra egna medlemmar kan inte vistas i lokaler med heltäckande mattor utan att få symtom. Det finns viss forskning om textila golv och hälsoeffekter men det behövs mer.  Astma- och Allergiförbundet avråder tillsvidare från att lägga heltäckande mattor i skolor, på arbetsplatser och i offentliga miljöer  med hänvisning till den s k försiktighetsprincipen. Läs gärna vårt kunskapsunderlag som togs fram 2007  Heltäckningsmattor och allergi.

18 november, 2014  •  Serie:

Dags för rökfritt i offentliga utomhusmiljöer

Nu är det tobaksfria veckan och vi vill påminna om hur viktigt det är att fortsätta arbetet för fler rökfria offentliga miljöer, även utomhus! I en undersökning som gjordes av Tankesmedjan Tobaksfakta inför valet 2014 var Centern, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet positiva till att införa fler rökfria miljöer, inklusive allmänna platser utomhus.Det borde alltså finnas majoritet i riksdagen vid fri omröstning om frågan! Det finns majoritet även i fler tobakspreventiva  frågor  – något som bör beaktas om en proposition om frågorna behandlas.

10 november, 2014  •  Serie:

Satsa på barnen och upprustning av skolornas inomhusmiljö

Regeringen föreslog nyligen att i statsbudgeten 2015-18 avsätta 1 miljard till upprustning av skolornas arbetsmiljö och energieffektivisering, se beslut här.  Satsningen ingår som ett förslag i den kommande budgetpropositionen som riksdagen ska besluta om i december. I en undersökning som Astma- och Allergiförbundet gjorde bland riksdagskandidater inför valet var 6 av 10 kandidater positiva till att införa ett statligt stöd för upprustning av skolornas inomhusmiljö. Skolbarn

10 oktober, 2014  •  Serie:

Robotkatt kan ge ökad livskvalitet

Idag besökte jag femåringens förskola där en robotkatt visades upp. Katten kunde både spinna och jama och väckte nyfikenhet och förtjusning hos barnen. Min femåring frågade – mamma, kan jag få en sån?

7 oktober, 2014  •  Serie:

Dags för bättre konsumentskydd vid byggskador

Ett mål med villaägare som drabbats av fuktskadade hus med riskkonstruktionen ”enstegstätade putsfasader” kommer att prövas i högsta domstolen. Ett trettiotal husägare som drabbats av skador på sina hus driver just nu en rättsprocess mot det byggföretag som mellan 1999 och 2003 byggt efter konstruktionstypen enstegstätade putsfasader. Målet kommer att prövas i februari 2015 meddelar Villaägarnas Riksförbund.