7 oktober, 2014  •  Serie:

Dags för bättre konsumentskydd vid byggskador

Ett mål med villaägare som drabbats av fuktskadade hus med riskkonstruktionen ”enstegstätade putsfasader” kommer att prövas i högsta domstolen. Ett trettiotal husägare som drabbats av skador på sina hus driver just nu en rättsprocess mot det byggföretag som mellan 1999 och 2003 byggt efter konstruktionstypen enstegstätade putsfasader. Målet kommer att prövas i februari 2015 meddelar Villaägarnas Riksförbund.

Enstegstätade putsade fasader är en väggkonstruktion med bakomliggande träregelvägg. Det finns olika varianter av den enstegstätade fasaden (enstegsmetoden), men gemensamt är att det yttersta skiktet på fasaden fungerar både som regn- och vindskydd. Vanligt förekommande skador i hus byggda på detta sätt är bland annat mögel och rötskador, orsakade av att fukt har trängt in i väggen utifrån och angripit utegipsskivan och ibland även träregelväggen. Att bo i hus med fukt- och mögelskador är en känd riskfaktor för astma och luftvägsbesvär och ökar risken att få dessa besvär med 30-50%.

windows on the wall of apartment building

7 augusti, 2014  •  Serie:

Dags för tydligare regler mot rökning i flerbostadshus

Sommaren har varit varm och många vill ha balkongdörren eller fönstret öppet för att vädra eller sitta på balkongen i sitt flerbostadshus, men tyvärr ökar  risken då att störas eller bli sjuk av grannars rökning. Personer med astma eller doftöverkänslighet och barn  är extra känsliga för passiv rökning. Men idag saknas ett lagligt skydd för dessa personer – de drabbade får ingen hjälp. Det finns  ingen lagstiftning som kan användas för att hjälpa dem som drabbas av grannars rökning på balkonger. De rättsfall som drivits har vunnits av rökare. Det går inte idag att på ett juridiskt hållbart sätt införa rökfritt i befintliga flerbostadshus, men i enstaka nybyggda hyreshus bör det kunna införas menar jurister.

11 juli, 2014  •  Serie:

Vi vill veta allt som finns i maten!

I december 2014 införs nya EU-regler om hur man ska deklarera innehållet i mat. I Sverige har Livsmedelsverket (SLV) nyligen beslutat hur bestämmelserna ska införas i vår lagstiftning. De nya reglerna innebär att oförpackade livsmedel inte omfattas av samma strikta regler som förpackade.