3 juli, 2014  •  Serie:

Välbesökt seminarium om skolmiljön i Almedalen

Astma- och Allergiförbundet arrangerade ett seminarium i Almedalen i tisdags ”Klassrumspeng” – för bättre inomhusmiljö och höjda resultat i skolan. Ett 30-tal besökare hade kommit för att lyssna på seminariet. Förbundsordförande Maritha Sedvallson  inledde med att berätta hur läget ser ut när det gäller inomhusmiljön i skolorna och presenterade förbundets förslag till lösning på problemen – ett statligt stöd för att upprusta skolmiljön-  ”klassrumspeng”. Sedan följde ett föredrag av Britta Permats VD från Svensk Ventilation om en ny undersökning av hur den obligatorisk ventilationskontrollen fungerar i skolorna i landets kommuner. Därefter ledde moderator Mikael Klein (intressepolitisk chef från Handikappförbunden) paneldiskussioner med företrädare från elevorganisationer, Astma- och Allergiförbundet och Unga Allergiker. Sist fick tre riksdagspolitiker svara på frågor om skolmiljön och klassrumspeng.

Maritha sem om klassrumspeng

Här är några fakta från seminariet:

9 juni, 2014  •  Serie:

Ändrade regler om särskilt stöd och åtgärdsprogram i skolan

Skollagen ändras från och med 1 juli 2014 när det gäller regler om stöd och särskilt stöd för skolelever. Dessutom ändras lärarnas arbete med åtgärdsprogram och annan dokumentation för att det ska bli enklare. Det beslutade riksdagen efter en debatt den 4 juni. Beslutet innebär bland annat:
5 juni, 2014  •  Serie:

Dialog med DO om funktionshinder

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har årliga möten med intresseorganisationer i det civila samhället för att diskutera hur lika rättigheter och möjligheter kan förverkligas. Senaste dialogmötet hölls 23 maj 2014 med representanter från funktionshinderorganisationerna och Astma- och Allergiförbundet hade representanter på plats.

28 maj, 2014  •  Serie:

Dags för rökfritt på uteserveringar

Hotell- och Restaurangfackets tidning Hotellrevyn  skriver om rökfritt på uteserveringar i senaste numret av tidningen. Ägare till puben Bishops Arms i Skövde har infört rökfritt på sin uteservering och medverkar i artikeln. Puben är med på listan över de rökfria uteserveringar som finns på webbsidan rokfriuteservering.se och som ingår i Astma- och Allergiförbundets projekt ”Vi gillar rökfritt! Projektet bidrar till att åstadkomma fler rökfria miljöer för att uppnå folkhälsomålet att ingen ofrivilligt ska behöva utsättas för tobaksrök.

27 maj, 2014  •  Serie:

Lokalt arbete om allergironden viktigt

I helgen hade Astma- och Allergiförbundet föreningskonferens för 122 deltagare från lokal- och länsföreningar i landet, förbundsstyrelse och personal från förbundskansliet. Under de två dagarna fanns möjlighet för deltagarna att välja på olika seminariepass om aktuella frågor. Ett av passen på lördagen  hette Allergironden – hur kan vi arbeta lokalt?