8 mars, 2011  •  Serie:

Vårdbidrag, barn med astma, allergi och eksem

 

Varför är det så svårt för föräldrar som har barn med svår matöverkänslighet att få sina merkostnader godkända av Försäkringskassan? På senare tid har jag blivit kontaktad av flera familjer som varit med om det, ofta handlar det om när vårdbidraget ska omprövas.

Inget i barnets sjukdomsbild har enligt föräldrar och läkarintyg förändrats till det bättre, ändå sänks vårdbidraget. Ofta handlar det om barn med mycket svår allergi, som varit med om en eller annan anafylaktisk reaktion och därför måste vara mycket noga med vad de äter. De ersättningsprodukter som finns är dyra, så det finns en klar merkostnad. Om det till exempel handlar om att ersätta mjölk så finns hjälp att hämta på Konsumentverkets hemsida http://www.konsumentverket.se/mat/Specialkoster/Komjolksproteinfri-kost/ Där hittar den som vill mycket information om hur man ska tänka när det gäller mjölk och merkostnader.

7 mars, 2011  •  Serie:

Vad händer med den Nationella strategin för astma- och allergisjukdomarna

 I förra veckan träffade vi Anders Andersson, KD, för att stämma av vad som hänt sen sist när det gäller den Nationella strategin. Tyvärr får vi konstatera att inte så mycket har hänt. Vi har ett muntligt löfte om en att en parlamentarisk utredning från förra året, sen kom ett val emellan, och efter det har ingenting hänt. Nya handläggare på departementet innebär att vi får börja om, känns det som.

7 mars, 2011  •  Serie:

Typisk medlem…

Vi har tagit fram färsk statistik över medlemmarna i förbundet. Ser vi till åldersfördelningen så är den ut ungefär som den gör för Sveriges befolkning – utan att vara alltför petig förståss – jämför man 22 000 medlemmar med nio miljoner får man inte vara det. den enda mer påtagliga skillnaden är att vi har för få medlemmar mellan 20 och 30 år.

4 mars, 2011  •  Serie:

Kända allergen i mascara