7 mars, 2011  •  Serie:

Typisk medlem…

Vi har tagit fram färsk statistik över medlemmarna i förbundet. Ser vi till åldersfördelningen så är den ut ungefär som den gör för Sveriges befolkning – utan att vara alltför petig förståss – jämför man 22 000 medlemmar med nio miljoner får man inte vara det. den enda mer påtagliga skillnaden är att vi har för få medlemmar mellan 20 och 30 år.

Ser vi till könsfördelningen är det en annan sak. Bland barnen och ungdomar (0-20 år) är det ungefär jämn fördelning mellan könen. Men bland vuxna är bortåt 70 procent av medlemmarna kvinnor.

Förklaringen blir extra tydlig om man ser på de nya medlemmarna, de som kom in för ett år sedan. Här dominerar två grupper: 0-20 år och 30-50 år. den typiske nye medlemmen är en familj med ett barn som fått diagnosen astma, eksem eller allergi av något slag. De går ut på nätet och hittar förbundet och skriver in sig och sitt barn som medlemmar. Som Sverige fortfarande ser ut så är den förälder som skriver in sig väldigt ofta mamman. Så blir könsfördelningen som den blir.

4 mars, 2011  •  Serie:

Kända allergen i mascara

 

2 mars, 2011  •  Serie:

På väg mot framtiden

Fram till kongressen 2013 satsar vi krafter på att förändra vår organisation för att möta en värld i förändring. Det startade med ett konsultföretag som gick igenom vår organisation och fortsätter nu med att vi i en serie träffar runt om i landet presenterad vad de kom fram till och tar in vad de aktiva runt om i landet har att säga.

2 mars, 2011  •  Serie:

Försäkringskassan lägger ner lokalkontor

Igår träff med Försäkringskassan (FK) handikappdelegation. Förutom Astma- och Allergiförbundet fanns flera andra handikappförbund på plats, samt HSO.