2 mars, 2011  •  Serie:

På väg mot framtiden

Fram till kongressen 2013 satsar vi krafter på att förändra vår organisation för att möta en värld i förändring. Det startade med ett konsultföretag som gick igenom vår organisation och fortsätter nu med att vi i en serie träffar runt om i landet presenterad vad de kom fram till och tar in vad de aktiva runt om i landet har att säga.

Sverige kommer att förändras de kommande åren. Ett antal län kommer att slås i hop till större regioner. Eftersom vi vill påverka vården gäller det för oss att hänga med i den förändringen.

Nya generationer växer upp – med nya erfarenheter och kunskaper, och nya sätt att leva. Det gäller för föreningslivet att följa med i föreningarna. Att möta nya generationer kräver nya sätt att fungera, nya sätt att arbeta.

2 mars, 2011  •  Serie:

Försäkringskassan lägger ner lokalkontor

Igår träff med Försäkringskassan (FK) handikappdelegation. Förutom Astma- och Allergiförbundet fanns flera andra handikappförbund på plats, samt HSO.

1 mars, 2011  •  Serie:

Astma- och Allergiförbundet och vården

God middag!