22 mars, 17  •  Serie:

Så ser vi på pälsdjur i samhället!

Astma- och Allergiförbundet har uppdaterat sin policy om pälsdjur. Där beskrivs vilken syn vi har på pälsdjur i olika miljöer i samhället. Vi får ofta samtal om att sällskapsdjur (speciellt hundar) allt mer tas med till olika offentliga inomhusmiljöer som köpcentrum, mataffärer, restauranger, café och i kollektivtrafiken. Det är varje ägare som bestämmer om djur får tas med i deras lokaler. Något som inte alla tänker på är att personer med pälsdjursallergi ofta utestängs från offentliga miljöer inomhus om hundar är tillåtna.

När det gäller ledarhundar finns dock en speciell överenskommelse mellan Astma- och Allergiförbundet och Synskadades Riksförbund att ingen får hävda sin rätt att vistas i olika miljöer på den andres bekostnad utan man bör försöka hitta lösningar som fungerar för båda parter (ledarhundsförare och personer med hundallergi).

hund

1 av 10 svenskar har allergi mot hund av olika grad. När Astma- och Allergiförbundet lät göra en enkätundersökning till 1200 svenskar var det ca 400 av dem som hade allergi mot hund. De tre miljöer där personer med hundallergi upplevde mest hinder var hos släkt/vänner, i kollektivtrafiken och  i affärer/köpcentrum/samhällsservice. I en annan enkätundersökning om tillgänglighet som förbundet gjort till medlemmar svarade 1 av 3 (av ca 1000 svarande medlemmar) att pälsdjur utgjorde ett hinder för dem. Bland de ca 140 medlemmar som uppgav pälsdjursallergi upplevde de främst hinder hos släkt/vänner därefter i kollektivtrafiken, butiker/köpcentrum/samhällsservice och restauranger/caféer. Skillnaden mot undersökningen om hundallergi i befolkningen var att medlemmarna i högre grad upplevde att de utestängdes från olika miljöer i samhället – troligen på grund av att deras allergisjukdom var svårare.

Här är några råd enligt policyn om pälsdjur:

  • pälsdjur bör i största möjligaste mån undvikas och ett djurfritt alternativ alltid kunna erbjudas i  kollektiv-, tåg- och flygtrafik
  • pälsdjur bör  i största möjligaste mån undvikas i butiker, frisersalonger, restauranger, caféer och liknande lokaler. I andra hand ska det i dessa lokaler finnas tydliga skyltar (eller dekaler) som talar om att det förekommer djur i lokalen.
  • ansvariga för  butiker och samhällsservice bör sätta upp skyltar och dekaler om att lokalerna är djurfria. Det finns dekaler om djurfritt som kan beställas från förbundets webbshop.
  • hundägare bör lämna hunden hemma eller utanför offentliga lokaler om det inte är helt nödvändigt att ta in den

Kontakta mig om du har frågor eller synpunkter!

Dela det här inlägget:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Kommentarer