31 maj, 17  •  Serie:

Stärk rätten till barns rökfria miljöer!

Barns bostadsort och socioekonomiska miljö ska inte avgöra deras framtida hälsa. Sverige behöver göra mer för att stärka barns rätt till rökfria miljöer. I dag på WHO:s internationella Tobaksfria dag vill vi lyfta fram ojämlikheterna i barns uppväxtmiljö, kopplade till deras framtida hälsa.

I Sverige utsätts mellan 1-29 procent av alla barn upp till och med fyra år för passiv rökning, men det finns stora skillnader mellan olika socioekonomiska grupper, kulturer och geografiska områden. En rad forskningsstudier visar att det är hälsoskadligt att andas in andras tobaksrök också utomhus. Röken är farlig även där!

Eftersom barn andas snabbare och har mindre lungor än vuxna fylls barns lungor snabbare med rök. Passiv rökning kan göra barn sjuka och exempelvis orsaka hosta, astma och öroninflammation samt förvärra astma. Inandning av andras rök i barndomen ökar risken för cancer och hjärt-kärlsjukdom i vuxen ålder, och det gäller särskilt för barn med astma eller annan överkänslighet.

Det finns ett brett folkligt och starkt stöd för ett utvidgat rökförbud på offentliga platser utomhus. En undersökning genomförd våren 2016 av Demoskop på uppdrag av Cancerfonden, visar att förbud mot rökning på offentliga platser som lekplatser, hållplatser och uteserveringar efterlyses av tre av fyra tillfrågade. Totalt tillfrågades över 5 300 personer. En ny opinionsundersökning av YouGov 2017 visar liknande resultat.
Den statliga utredningen En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk, från 2016, föreslår att rökförbudet i tobakslagen ska utvidgas till vissa allmänna platser utomhus. Utredningen föreslår också att rökförbudet ska omfatta användningen av elektroniska cigaretter, med och utan nikotininnehåll.

En proposition om en förstärkt tobakslag väntas i höst från regeringen och folkhälsominister Gabriel Wikström. Vi räknar med att den utgår från den offentliga utredningens förslag och möter människors förväntningar och tydliga önskemål om fler rökfria miljöer!

Läs mer:
Debattartikel i Uppsala Nya Tidning 170531
Pressmeddelande, Astma- och Allergiförbundet 170531
Faktablad Tobaksfakta – Skydd mot exponering för tobaksrök
FN:s hållbarhetsmål (se speciellt mål 3 – Garantera ett hälsosamt liv och välmående för alla åldrar)

Dela det här inlägget:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Kommentarer