3 juli, 14  •  Serie:

Välbesökt seminarium om skolmiljön i Almedalen

Astma- och Allergiförbundet arrangerade ett seminarium i Almedalen i tisdags ”Klassrumspeng” – för bättre inomhusmiljö och höjda resultat i skolan. Ett 30-tal besökare hade kommit för att lyssna på seminariet. Förbundsordförande Maritha Sedvallson  inledde med att berätta hur läget ser ut när det gäller inomhusmiljön i skolorna och presenterade förbundets förslag till lösning på problemen – ett statligt stöd för att upprusta skolmiljön-  ”klassrumspeng”. Sedan följde ett föredrag av Britta Permats VD från Svensk Ventilation om en ny undersökning av hur den obligatorisk ventilationskontrollen fungerar i skolorna i landets kommuner. Därefter ledde moderator Mikael Klein (intressepolitisk chef från Handikappförbunden) paneldiskussioner med företrädare från elevorganisationer, Astma- och Allergiförbundet och Unga Allergiker. Sist fick tre riksdagspolitiker svara på frågor om skolmiljön och klassrumspeng.

Maritha sem om klassrumspeng

Här är några fakta från seminariet:

Brister i skolbyggnader och förslaget om klassrumspeng:

 • 40% av skolorna har fukt- och mögelskador – ett renoveringsberg ligger framför många kommuner när det gäller skolbyggnader
 • Bara 4 av 10 skolor har godkänd obligatorisk ventilationskontroll (som är lagstadgad)
 • Bristfällig ventilation påverkar läsförståelse och förmåga att lösa matematiska problem för skolelever
 • Dålig luftkvalitet påverkar särskilt barn som arbetar långsamt
 • Ökad lufttillförsel kan förbättra skolprestationer med upp till 29%
 • Fördubblad ventilationsgrad höjer prestationsförmågan med ca 15%
 • Sex av tio riksdagskandidater ställer sig positiva till förslaget om klassrumspeng

 

Britta P sem om klassrumspeng

 

Undersökning i kommuner om OVK (50% svarande av 290 kommuner):

 • Endast 40% av kommunerna uppger att OVK genomförts på samtliga grund- och gymnasieskolor de senaste tre åren
 • I 25% av kommunerna fick mer än var fjärde skola anmärkningar eller icke godkänt vid senaste OVK-undersökningen
 • I 10% av kommunerna har över hälften av skolorna fått anmärkning
 • Vanligaste anmärkningarna är smuts i ventilationskanalerna som påverkar luftflödet
 • Väldigt vanligt att lokalerna inte är dimensionerade för antalet barn som tas in i lokalerna
 • 20% av kommunerna saknar rutiner för att följa upp OVK-protokoll och anmärkningar
 • 23% av kommunerna svarar att det finns förskolor och skolor där samma brister som kvarstår vid två eller flera OVK-undersökningar
 • I hälften av kommunerna anser de ansvariga att det finns brister i ventilationen/och eller luftkvaliteten som inte kommer fram i OVK , t ex höga koldioxidhalter som beror på för stora klasser eller att verksamheten ändrats eller dålig luft p g a att ventilationen varit avstängd

I debatten som följde med politiker kom det fram att Jan Lindholm (Mp) tillsammans med Miljöpartiet är positiva till ett statligt stöd (Skol-ROT) och har avsatt 400 miljoner i budgeten för att upprusta skolmiljön. Adnan Dibrani (S) berättade att hans parti var öppna för att bredda ROT-bidraget till att gälla även skollokaler. Eric Scheller (Fp) var negativ till en klassrumspeng eftersom han menade att kommuner som inte prioriterar upprustning av skollokaler inte skulle premieras. Han tyckte istället att tillsynen av när det gäller dåliga skolmiljöer borde förbättras.

Panel politiker klassrumspeng

För mer information om klassrumspeng, se information här. Där kan du även lyssna på inspelningar av seminariet. Astma- och Allergiförbundet har låtit göra en undersökning vad riksdagskandidaterna tycker om klassrumspeng, se pressmeddelande och inslag i TV4 Nyheterna.

 

Dela det här inlägget:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Kommentarer